LIEPĀJAS OLIMPISKAIS SPORTA CENTRS

2012.gadā tika uzstādīta Swiss Timing laika fiksēšanas iekārtas:
1. Laika kontroles iekārta Omega Quantum1.
2.Akustiskā starta ierīce Start Time IV.
3. Starta bloki Omega OSB11.
4. Sensorpaneļi OCP5.
5.Elektroniskais tablo Piccolo