JŪRMALAS PELDĒŠANAS UN FUTBOLA SKOLA

2011.gadā tika uzstādīta Swiss Timing laika fiksēšanas iekārtas:
1. Laika kontroles iekārta Ares 21.
2.Akustiskā starta ierīce Start Time III.
3. Starta bloki Omega OSB11.
4. Sensorpaneļi OCP5.
5. Elektroniskais tablo Calypso.

2014.gadā tika uzstādīti muguras starta iekārtas OBL2.