BOBSLEJA UN KAMAŅU TRASE SIGULDĀ

2012.gadā tika uzstādīti trīs starta tablo.