LAT | RUS | ENG
SPORTA HRONOMETRĀŽAS IEKĀRTAS
PAR MUMS
JET
Swiss Timing
PRODUKCIJA
Ūdenssports
... peldēšana
... daiļlēkšana
... sinhronā peldēšana
... ūdenspolo
Vieglatlētika
... Skriešana
... Fotofinišs
... Maratons
Riteņbraukšana
... Treks
Multifunkcionalie tablo
... Tablo
Objekti
Tehniskā informācija
Prospekti
... Peldēšana
... Vieglatlētika
... Riteņbraukšana
... Tablo
... Citi sporta veidi
FINA
... Noteikumi
FIBA
... Noteikumi
IIHF
... Noteikumi
IAAF
... Noteikumi
Saites
Kontakti
Rekvizīti
Noteikumi

http://www.fina.org/project/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=30&Itemid=119 


Facilities Rules  (Aprīkojuma noteikumi)

Preambula
     Aprīkojuma noteikumi paredzēti labāku konkurences un treniņu apstākļu nodrošināšanai. Šie noteikumi nav paredzēti ar plašu sabiedrību saistītu jautājumu reglamentēšanai 

FR 1 Pamatnoteikumi

FR 1.1 FINA Olimpiskā standarta baseini. Visiem pasaules čempionātiem (izņemot Masters World Championship) un Olimpiskajām spēlēm jānotiek baseinos, kuri atbilst Noteikumu punktiem FR 3, FR 6, FR 8, FR 11.
FR 1.2 FINA standarta baseinu pamatnoteikumi. Citiem FINA pasākumiem jānotiek FINA Olimpiskā standarta baseinos, bet Prezidijs var atteikties no dažiem standartiem eksistējošajos baseinos, ja tas būtiski neietekmē sacensību norisi.
FR 1.3 FINA standarta baseinu minimālie noteikumi. Visiem pārējiem pasākumiem, kas tiek organizēti saskaņā ar FINA noteikumiem, jānotiek baseinos, kuri atbilst visām minimālajām šo Noteikumu prasībām.
FR 1.4 Cilvēku veselības un drošības nodrošināšanai atpūtas, treniņu un sacensību organizēšanai paredzētiem baseiniem un tikai treniņiem un sacensībām paredzētiem baseiniem jāatbilst tās valsts likumiem un veselības aizsardzības noteikumiem, kuras teritorijā atrodas baseins. 

FR 2  Peldēšanas baseins

FR 2.1  Garums

FR 2.1.1 50.0 metri. Ja skārienjūtīgie sensorpaneļi ir baseina starta galā, vai papildus arī apgriešanās galā, baseina garumam 50,0 metriem ir jābūt starp šiem abiem paneļiem.
FR 2.1.2 25.0 metri. Ja skārienjūtīgie sensorpaneļi ir baseina starta galā, vai papildus arī apgriešanās galā, baseina garumam 25,0 metriem ir jābūt starp šiem abiem paneļiem.

FR 2.2 Izmēru pielaides

FR 2.2.1 Pie nominālā garuma 50,0 metri, pielaide katrā celiņā ir plus 0,03 metri un mīnus 0,00 metri no abām gala sienām visos punktos no 0,3 metriem virs līdz 0,8 metriem zem ūdens virsmas. Šie mērījumi būtu jāapliecina inspektoram vai citam kvalificētam ierēdnim, ko norīkojusi vai apstiprinājusi valsts, kurā baseins atrodas. Pielaides nevar tikt pārsniegtas, ja skarienjūtīgie sensorpaneļi ir uzstādīti.
FR 2.2.2 Pie nominālā garuma 25,0 metri, pielaide katrā celiņā ir plus 0,03 metri un mīnus 0,00 metri no abām gala sienām visos punktos no 0,3 metriem virs līdz 0,8 metriem zem ūdens virsmas. Šie mērījumi būtu jāapliecina inspektoram vai citam kvalificētam ierēdnim, ko norīkojusi vai apstiprinājusi valsts, kurā baseins atrodas. Pielaides nevar tikt pārsniegtas, ja skarienjūtīgie sensorpaneļi ir uzstādīti.

FR 2.3 Dziļums - minimālais dziļums ir 1,35 metri, kas ir vismaz no 1,0 metra līdz 6,0 metriem no gala sienas baseiniem ar starta blokiem. Citās vietās minimālajam dziļumam jābūt vismaz 1,0 metram.

FR 2.4 Sienas

FR 2.4.1  Gala sienām jābūt paralēlām un 90 grādu leņķī pret peldēšanas virzienu un pret ūdens virsmu, un ir jābūt izgatavotām no cieta materiāla, pie tam virsmai ir jābūt neslīdīgai līdz 0,8 metriem zem ūdens virsmas, lai sportists varētu pieskarties un apgriezties droši, nepaslīdot.
FR 2.4.2  Atpūtas karnīze gar baseina sienām ir pieļaujama, tām jābūt vismaz 1,2 metri zem ūdens virsmas, un to platums var būt no 0,1 metra līdz 0,15 metriem.
FR 2.4.3  Notekas var tikt ierīkotas visās četrās baseina sienās. Ja notekas ir arī baseina galos, ir jābūt nodrošinātai iespējai uzstādīt skārienjūtīgos sensorpaneļus 0,3 metrus virs ūdens virsmas. Tām jābūt nosegtām ar atbilstošu konstrukciju vai ekrānu.

FR 2.5  Celiņiem jābūt vismaz 2,5 metru platiem, ar divām vismaz 0,2 metru platām joslām gar pirmā un pēdējā celiņa ārmalu.

FR 2.6  Celiņus atdalošās virves

FR 2.6.1 Celiņus atdalošās virves ir nostieptas visā baseina garumā un ir nostiprinātas baseina gala sienās iegremdētos enkuros. Enkuram jābūt novietotam tā, lai pludiņi pie gala sienām atrastos virs ūdens virsmas. Katra celiņus atdalošā virve visā celiņa garumā ir aprīkota ar pludiņiem diametrā no 0,05 metra līdz 0,15 metriem.
Peldēšanas baseinu celiņus atdalošo virvju pludiņiem ir jābūt šādās krāsās:

  • Divas (2) ZAĻAS virves 1. un 8.celiņiem
  • Četras (4) ZILAS virves 2., 3.,6. un 7.celiņiem
  • Trīs (3) DZELTENAS virves 4. un 5.celiņiem

Pludiņiem 5,0 metru attālumā no gala sienām ir jābūt sarkanā krāsā.
Starp celiņiem nedrīkst būt vairāk par vienu atdalošo virvi. Virvēm ir jābūt stingri nostieptām.
FR 2.6.2 Pie 15 metru atzīmes no abām gala sienām pludiņu krāsai ir jābūt atšķirīgai no pārējiem pludiņiem.
FR 2.6.3 50 metru baseinā, pludiņiem pie 25 metru atzīmes ir jābūt citā krāsā.
FR 2.6.4 Celiņa numuri no mīksta materiāla var tikt izvietoti uz celiņus atdalošajām virvēm abos baseina galos.

FR 2.7  Starta platformas

Starta platformām jābūt stingrām un bez atsperes efekta.  Platformas augstumam ir jābūt no 0,5 metriem līdz 0,75 metriem virs ūdens līmeņa.  Platformas atspēriena virsmai jābūt 0,5 metri x 0,5 metri lielai un pārklātai ar neslīdošu materiālu. Platformas maksimālais slīpums nedrīkst pārsniegt 10°. Starta platformas aizmugures panelim var būt viens regulējams parametrs. Platformai jābūt konstruētai tā, lai peldētājs varētu startā to satvert gan no priekšpuses, gan no sāniem; tas rekomendējas tad, ja starta platformas biezums pārsniedz 0,04 metrus, satvērieniem vismaz 0,1 metra platumā katrā pusē un 0,4 metru platumā priekšā jānogriež no platformas virsmas līdz biezumam 0,03 metri. Starta gaidīšanas rokturi var tikt uzstādīti tieši uz starta platformas malām. Starta rokturi peldēšanai uz muguras ir jānovieto robežās no 0,3 metriem līdz 0,6 metriem virs ūdens virsmas gan horizontālā, gan vertikālā virzienā. Tiem jābūt paralēliem baseina gala sienai un tie nedrīkst izvirzīties pāri gala sienai. Ūdens dziļumam no 1,0 metra līdz 6,0 metru attālumā no tās gala sienas, kur ir uzstādītas starta platformas, jābūt vismaz 1.35 metri. Elektroniskās nolasīšanas plates var tikt uzstādītas zem starta blokiem. Mirgošana nav pieļaujama. Peldējuma uz muguras starta laikā ķermeņi nedrīkst kustēties.

FR 2.8 Numerācija - Visiem starta blokiem jābūt numurētiem no visām četrām pusēm ar skaidri  saredzamiem cipariem. Celiņam ar Nr.1 jābūt labajā pusē, ja skatās no starta puses, izņemot 50 metru baseinā, kur starts var būt no abiem galiem. Skārienjūtīgie sensorpaneļi var tikt numurēti to augšējā daļā.

FR 2.9 Peldēšanas uz muguras apgriešanās indikatori - ar karodziņiem apzīmētām virvēm jābūt pārvilktām šķērsām pāri visam baseinam 1,8 metru attālumā no ūdens virsmas un      5,0 metru attālumā no abām gala sienām. Atšķirības zīmes jānovieto abās baseina pusēs, un kur tas ir iespējams , virs katras celiņus atdalošās virves , 15,0 metrus no gala sienām.

FR 2.10  Pāragra starta virve jānovelk pāri visam baseinam 1,2 metru attālumā no ūdens virsmas un jānofiksē 15,0 metru attālumā no starta sienas. Tā ir jānostiprina pie statīva ar ātrās atbrīvošanas mehānismu. Pie aktivizācijas virvei ir jāaptver visi celiņi.

FR 2.11  Ūdens temperatūrai jābūt 25o - 28o . Sacensību laikā ūdens līmenim baseinā jābūt nemainīgam, bez jebkādām svārstībām. Lai ievērotu sanitārās normas, kas ir spēkā vairumā valstu, ūdens pieplūde un aizplūde ir pieļaujama, ja vien tā jūtama vai neveido turbulenci.

FR 2.12  Apgaismojums - gaismas intensitāte virs starta platformas un apgriešanās vietas nedrīkst būt mazāka par 600 lux.

FR 2.13  Celiņu marķējumam jābūt tumšā kontrastējošā krāsā un jābūt katra celiņa centrā uz grīdas.
Platums: minimums 0,2 metri, maksimums 0,3 metri.
Garums: 46,0 metri 50 metru baseinos;
                 21,0 metri 25 metru baseinos.
Katra celiņa marķējuma līnija beidzas 2,0 metru attālumā no  baseina gala sienām ar šķērslīniju 1,0 metra garumā un tajā pašā platumā kā pamatlīnija. Mērķa (finiša) līnijai jāatrodas uz gala sienas vai uz skārienjūtīgā sensorpaneļa celiņa centrā, tajā pašā platumā kā pamatmarķējuma līnija. Tā turpinās bez pārtraukumiem no baseina malas līdz baseina grīdai. Šķērslīnijai jābūt 0,5 metru garai 0,3 metrus zem ūdens līmeņa, mērot marķējuma līnijas centrā.
50m baseiniem, būvētiem pēc 2006.gada 1.janvāra, šķērslīnijai jābūt 0,5 metru garai un jābūt novietotai 15 metru attālumā no baseina gala sienām.

FR 2.14 Starpsienas - ja starpsiena kalpo par gala sienu, tai ir jābūt visā baseina platumā un jābūt vertikālai no gluda, neslīdīga materiāla un uz kuras jābūt iespējai uzmontēt skārienjūtīgos sensorpaneļus ne mazāk kā 0,8 metrus zem un ne vairāk kā 0,3 metrus virs ūdens virsmas. Starpsienai nedrīkst būt bīstami atvērumi ne virs ne zem ūdens virsmas, kas varētu būt bīstami peldētāju rokām, kājām vai roku un kāju pirkstiem. Starpsienas konstrukcijai jābūt tādai, kas nodrošina cilvēku brīvu pārvietošanos gar visu tās garumu bez jebkādas jūtamas ūdens kustības vai turbulences radīšanas.

BASEINA DIAGRAMMA

Celiņu marķējuma, gala līnijas, mērķa līnijas platums  

A

0.25 m ± 0.05 


Marķējums
pēc
FINA

Gala sienas mērķa līnijas garums

B

 0.50 m

Centra šķērslīnijas dziļums zem ūdens virsmas

C

 0.30 m

Celiņa grīdas marķējuma šķērslīnijas garums

D

 1.00 m

Attāluma starp celiņu centriem (celiņa platums)

E

 2.50 m

Celiņa grīdas marķējuma beigu attālums no gala sienas

F

 2.00 m

Skārienjūtīgais sensorpanelis

G

 2.40 m x 0.90 x 0.01 m

FR 3 Peldbaseini Olimpiskajām spēlēm un Pasaules čempionātiem

Garums: 50,0 metri starp automātikai pieslēgtiem sensorpaneļiem, izņemot Pasaules čempionātus 25,0 metru baseinos, kur attālums starp sensorpaneļiem abos baseina galos ir 25,0 metri.
FR 3.1  Izmēru pielaides kā FR 2.2.1
FR 3.2  Platums: 25,0 metri Olimpiskajām spēlēm un Pasaules čempionātiem.
FR 3.3  Dziļums: minimums 2 metri; rekomendējas 3 metri .
FR 3.4  Sienas; kā FR 2.4.1.
FR 3.5  Olimpisko spēļu un Pasaules čempionātu baseinu galu sienām jābūt ar pārplūdi.
FR 3.6 Celiņu skaits: 8 (astoņi) Pasaules čempionātos un 10 (desmit) Olimpiskajās spēlēs.
FR 3.7 Celiņu platumam jābūt 2,5 metri ar divām 2,5 metrus platām joslām blakus 1. un 8.celiņiem. Olimpiskajās spēlēs un Pasaules čempionātos tur ir jābūt atdalošām virvēm, kas tās atdala no 1. un 8.celiņiem. Ja ir 10 celiņi, šīs virves ir jāmarķē ar 0 un 9.
FR 3.8 Celiņus atdalošās virves - kā FR 2.6. Pludiņu diametram jābūt 0,15 metri.
FR 3.9 Starta platformas: kā FR 2.7.
Vienīgi atspēriena virsmai ir jābūt vismaz 0,5 metrus platai x 0,6 metrus garai un pārklātai ar neslīdīgu materiālu. Priekšlaicīga starta kontroles iekārtai ir jābūt uzstādītai.
FR 3.10  Numerācija: kā FR 2.8.
FR 3.11 Peldēšanas uz muguras pagriezienu marķējums: kā FR 2.9. Karodziņu virvēm jāatrodas 1,8 metrus virs ūdens virsmas. Karodziņiem jābūt piestiprinātiem pie virvēm un jāatbilst šādiem izmēriem: trīsstūra forma ar 0,20 metrus platu augšmalu (pie virves) un 0,40 metrus garām sānu malām. Attālumam starp karodziņiem jābūt 0,25 metri. Karodziņi drīkst ietvert jebkādu informāciju, kura iepriekš ir jāsaskaņo ar FINA.
FR 3.12  Priekšlaicīga starta virves: kā FR 2.10.
FR 3.13  Ūdens temperatūra: kā FR 2.11.
FR 3.14  Apgaismojums: Gaismas intensitāte visā baseina platībā nedrīkst būt mazāka par 1500 lux.
FR 3.15  Celiņu marķējums: kā FR 2.13. Attālumam starp celiņu viduslīnijām jābūt 2,5 metriem.
FR 3.16  Ja peldēšanas baseins un daiļlēkšanas baseini atrodas vienā telpā, attālumam starp tiem jābūt vismaz 5,0 metriem.

FR 4  Automātiskās darbības iekārtas

FR 4.1  Automātiskās un pusautomātiskās darbības iekārtas reģistrē katra peldētāja nopeldēto laiku un nosaka attiecīgo vietu sacensībās. Vērtēšanas un hronometrāžas precizitātei jābūt līdz 2 decimālajām daļām (1/100 daļa sekundes). Instalētā iekārta netraucē peldētāju startam, pagriezieniem vai ūdens pārplūdes sistēmas funkcionēšanai.

FR 4.2  Iekārtai jānodrošina:

FR 4.2.1 Aktivizēšana ar starta pogu.
FR 4.2.2 Ja iespējams - bez atklātiem vadiem uz baseina grīdas .
FR 4.2.3 Reģistrētās informācijas attēlošana par katru celiņu gan kopējā telpā, gan pie celiņiem.
FR 4.2.4 Jānodrošina peldētāju rezultātu vienkārša digitāla attēlošana.

FR 4.3  Startēšanas ierīces

FR 4.3.1  Startētājam jābūt apgādātam ar mikrofonu mutiskām komandām.
FR 4.3.2  Ja tiek lietota starta pistole, tai ir jābūt ar devēju.
FR 4.3.3  Gan mikrofonam, gan arī pistoles devējam ir jābūt savienotam ar katra starta bloka skaļruņiem, lai katrs peldētājs varētu sadzirdēt starta komandu un starta signālu.

FR 4.4 Sensoru paneļi automātikas iekārtai

FR 4.4.1  Minimālajiem sensoru paneļu izmēriem jābūt 2,4m platumā un 0,9m augstumā, un to biezumam jābūt 0,01 ± 0,002 metri. Tiem jāatrodas 0,3m virs  un 0,6m zem ūdens līmeņa. Katrs panelis ir pievienots individuāli un var tikt kontrolēts neatkarīgi no pārējiem. Paneļu virsmai jābūt spilgtā krāsā un uz tiem jābūt gala sienai atbilstošam marķējumam.
FR 4.4.2 Instalācija - Sensoru paneļi jāuzstāda un jānofiksē celiņa vidū. Paneļi var būt pārnēsājami, lai apkalpojošais personāls var tos sacensību starplaikos izņemt no baseina.
FR 4.4.3  Jūtība - Paneļu jūtībai jābūt tādai, lai tie nereaģētu uz ūdens viļņošanos, bet noreaģētu pie viegla rokas pieskāriena. Paneļiem jūtīgai ir jābūt augšējai malai.
FR 4.4.4  Marķējums - Marķējumam uz paneļiem jābūt saskaņotam ar jau esošajiem baseina marķējumiem. Paneļu perimetram un malām jābūt marķētām ar 0,025m platu melnas krāsas malu.
FR 4.4.5  Drošība - Paneļiem jābūt aizsargātiem pret elektriskās strāvas triecieniem un jābūt bez asām malām.

FR 4.5  Ar pusautomātisku iekārtu - finišam jābūt fiksētam ar hronometristu nospiestām pogām brīdī, kad sportists ir veicis finiša pieskārienu.

FR 4.6  Automātiskās iekārtas instalēšanai minimāli nepieciešami šādi aksesuāri:

FR 4.6.1  Iekārta visas informācijas izdrukāšanai, kura to var atjaunot nākošo sacensību laikā.
FR 4.6.2  Skatītajiem labi redzams tablo.
FR 4.6.3  Atraušanās laika relejs ar laika mērīšanas precizitāti līdz 1/100 daļai sekundes. Tur kur ir uzstādītas augšējās videokameras, tās var tikt uzskatītas par papildinājumu atraušanās laika relejam. Par starpību atraušanās laika relejos konsultēs ierīces ražotājs.
FR 4.6.4  Automātiskais apļu skaitītājs.
FR 4.6.5  Starpfinišu rādījumi.
FR 4.6.6  Datorizēts kopsavilkums.
FR 4.6.7  Kļūdaina pieskāriena korekcija.
FR 4.6.8 Automātiski uzlādējamu akumulatoru pieejamība.


Uz sākumu | Uz augšu | Kontakti | Mūsu draugi Copyright © JET 2009 WEB izstrāde - Web Dienests