LAT | RUS | ENG
SPORTA HRONOMETRĀŽAS IEKĀRTAS
PAR MUMS
JET
Swiss Timing
PRODUKCIJA
Ūdenssports
... peldēšana
... daiļlēkšana
... sinhronā peldēšana
... ūdenspolo
Vieglatlētika
... Skriešana
... Fotofinišs
... Maratons
Riteņbraukšana
... Treks
Multifunkcionalie tablo
... Tablo
Objekti
Tehniskā informācija
Prospekti
... Peldēšana
... Vieglatlētika
... Riteņbraukšana
... Tablo
... Citi sporta veidi
FINA
... Noteikumi
FIBA
... Noteikumi
IIHF
... Noteikumi
IAAF
... Noteikumi
Saites
Kontakti
Rekvizīti
Noteikumi

Official Basketball Rules 2008 - Basketball Equipment   

http://www.fiba.com/pages/mod/v3/util/downMana.asp?fileID=1037

Basketball Equipment (basketbola aprīkojums)

8.Spēles pulkstenis.

8.1. 1. un 2. līmeņa spēlēs galvenajam spēles pulkstenim ir jānodrošina:

 • Laika skaitīšana atpakaļ un automātiski jādod skaņas signāls perioda beigās, tiklīdz pulkstenis parāda nulli (00:00).
 • Atlikušā spēles laika attēlošanu minūtēs un sekundēs un sekundes desmitdaļās (1/10), vismaz perioda pēdējā minūtē.
 • Tāds novietojums, lai informācija būtu skaidri saskatāma visiem spēles dalībniekiem, ieskaitot skatītājus.

8.2. Ja galvenais spēles pulkstenis ir novietots virs laukuma centra, tam ir jābūt dublētam ar sinhronizētiem pulksteņiem abos laukuma galos, kuriem savukārt ir jābūt novietotiem tik augstu, lai tos skaidri varētu saskatīt visi spēles dalībnieki, ieskaitot skatītājus. Dublējošajiem pulksteņiem ir jārāda spēles rezultāts (punkti) un atlikušais spēles laiks.

8.3. 1. un 2. līmeņa spēlēs, kur galvenais spēles pulkstenis ir savienots ar skaņas signālu, spēles sekretariāts var apturēt spēles galveno pulksteni, ar nosacījumu, ka šī sistēma tiek izmantota arī citās šo sacensību spēlēs. Sekretariātam jāvar arī palaist spēles galveno pulksteni, kaut gan to var darīt arī laika tiesnesis. FIBA ir apstiprinājusi, ka visi tablo var būt aprīkoti ar skaņas signāla kontrolējošu sistēmu.

 

9. Tablo.

9.1. 1. un 2. līmeņa spēlēs jābūt diviem (2) lieliem tablo:

 • Katram ir jābūt savā laukuma galā, bet ja ir vēlēšanās var uzstādīt laukuma centrā pie griestiem vēl vienu tablo (kubu). Tas neizslēdz vajadzību pēc diviem citiem tablo.
 • Tie ir skaidri jāredz visiem spēles dalībniekiem, ieskaitot skatītājus.

Ja tiek izmantots video displejs, ir jānodrošina pilna informācija par spēles gaitu jebkurā spēles momentā. Uz displeja redzamajai informācijai jābūt tikpat labi redzamai kā uz ciparu tablo.

9.2. Galvenajam spēles pulkstenim ir jābūt apgādātam ar atsevišķu vadības pulti laika skaitīšanas tiesnesim un atsevišķu - punktu skaitīšanas tiesnesim. Šī pults nedrīkst būt apvienota ar datora klaviatūru. Vadības pultij jānodrošina ātra un ērta nepareizo datu korekcija un spēles datu saglabāšana par vismaz pēdējām trīsdesmit (30) spēles minūtēm.

9.3. Tablo ietver un/vai parāda:

 • Digitālo atpakaļskaitīšanas spēles pulksteni.
 • Katras komandas iegūtos punktus, bet 1.līmeņa spēlēs arī katra spēlētāja iegūtos punktus.
 • Katra spēlētāja individuālo numuru, bet 1.līmeņa spēlēs arī spēlētāju uzvārdus. Tur jābūt vismaz divpadsmit (12) zīmēm katra spēlētāja uzvārda attēlošanai.
 • Komandu nosaukumus.
 • Katras komandas spēlētāju iegūtos soda punktus no 1 līdz 5. Piektajam soda punktam ir jābūt sarkanā vai oranžā krāsā. Soda punkti var tikt attēloti kā pieci (5) indikatori vai arī kā cipars ar minimālo augstumu 135mm. Piektais soda punkts var lēni (~1Hz) mirgot piecas (5) sekundes.
 • Komandu soda punktus no 1 līdz 5, apstājoties pie 5.
 • Perioda numuru no 1 līdz 4, un E papildus periodam.
 • Pieprasīto 1min. pārtraukumu skaitu no 0 līdz 3 katrai pusei.
 • Pulksteni 1min. pārtraukumu atlikušā laika parādīšanai (nav obligāti). Spēles galvenais pulkstenis šim nolūkam nevar tikt izmantots.

9.4. 1.līmenim (obligāti) un 2.līmenim (rekomendējas):

 • Tablo displejam jābūt spilgtās kontrastējošās krāsās.
 • Displeja fonam jābūt matētam.
 • Spēles galvenā pulksteņa un spēles punktu ciparu minimālajam augstumam jābūt 300mm (1.līmenim) vai 250mm (2.līmenim) un minimālajam platumam jābūt 150mm (1.līmenim) vai 125mm (2.līmenim).
 • Komandu soda punktu un perioda ciparu minimālajam augstumam jābūt 250mm un minimālajam platumam 125mm.
 • Komandu nosaukumu, spēlētāju uzvārdu un numuru, un katra spēlētāja iegūto punktu ciparu minimālajam augstumam jābūt 150mm.
 • Tablo galvenā pulksteņa, spēles rezultāta un divdesmit četru sekunžu pulksteņu skatu leņķim jābūt vismaz 130o.

9.5. Prasības pret tablo:

 • Nedrīkst būt asi stūri vai malas.
 • Jābūt droši nostiprinātam.
 • Jāiztur jebkādi bumbas triecieni.
 • Jābūt aprīkotam ar speciālu aizsardzību, kas nedrīkst traucēt informācijas nolasīšanu.
 • Jāatbilst konkrētās valsts elektromagnētiskās saderības normatīvu prasībām.

 

10. Divdesmit četru sekunžu ierīce.

10.1. Divdesmit četru sekunžu ierīcei jābūt:

 • Atsevišķam vadības blokam divdesmit četru sekunžu ierīces operatoram, ar ļoti skaļu automātisko skaņas signālu, kurš signalizē par divdesmit četru sekunžu perioda beigām kad displejā parādās nulle (0).
 • Digitālajam atpakaļskaitīšanas taimerim, kurš rāda laiku sekundēs.

10.2. Divdesmit četru sekunžu ierīcei jānodrošina:

 • Laika skaitīšana sākot no divdesmit četrām (24) sekundēm.
 • Laika apturēšana ar atlikušo sekunžu indikāciju.
 • Laika skaitīšanas atsākšana no apturēšanas momenta.
 • Displeja nerādīšana, ja tas nav nepieciešams.

10.3. Divdesmit četru sekunžu ierīcei jāpieslēdzas spēles laika pulkstenim ja:

 • Spēles laika pulkstenis apstājas, jāapstājas arī 24sek. ierīcei.
 • Ja spēles laika pulkstenis palaižas, jābūt iespējai 24sek. ierīci palaist manuāli.
 • 24sek. ierīce apstājas un noskan sirēna, spēles laika pulkstenis turpina iet, bet nepieciešamības gadījuma ir iespēja to apturēt manuāli.

10.4. Divdesmit četru sekunžu ierīcei kopā ar dublējošo spēles laika pulksteni un sarkano gaismas signālu:

 • Jābūt uzmontētai uz katras groza turētāja konstrukcijas minimums 300mm virs un aiz basketbola groza vairoga vai arī jābūt pakārtai pie griestiem.
 • Divdesmit četru sekunžu cipariem un dublējošā spēles laika pulksteņa cipariem ir jābūt dažādās krāsās.
 • Divdesmit četru sekunžu ciparu minimālajam augstumam jābūt 230mm un jābūt lielākiem par dublējošā spēles laika pulksteņa cipariem.
 • 1.līmeņa spēlēs divdesmit četru sekunžu pulksteņiem jābūt samontētiem trijās (trīsstūris) vai četrās (kubs) plaknēs (rekomendējas arī 2. un 3.līmeņa sacīkstēm) un jābūt skaidri saskatāmiem visiem spēles dalībniekiem, ieskaitot skatītājus.
 • Maksimālais svars trīsstūrī samontētām divdesmit četru sekunžu ierīcēm kopā ar stiprinājuma konstrukciju nedrīkst pārsniegt 80kg.
 • Aizsardzības pret bumbas triecieniem testam jāatbilst DIN 18032-3.
 • Jāatbilst konkrētās valsts elektromagnētiskās saderības normatīvu prasībām.

10.5. Divdesmit četru sekunžu ierīces displeja gaismas signālam jābūt:

 • Spilgti sarkanam.
 • Jādeg sinhroni ar sinhronizēto galveno spēles pulksteni pēc skaņas signāla noskanēšanas pēc spēles perioda laika beigām.
 • Jādeg sinhroni ar divdesmit četru sekunžu ierīci pēc skaņas signāla noskanēšanas pēc divdesmit četru sekunžu perioda beigām.

 

11. Signāls.

11.1. Jābūt vismaz diviem (2) atšķirīgiem skaņas signāliem, ar izteikti atšķirīgiem un ļoti skaļiem signāliem:

 • Viens (1) paredzēts laika un punktu skaitīšanas tiesnesim un kurš automātiski signalizē par spēles perioda laika beigām. Laika un punktu skaitīšanas tiesnešiem ir jābūt iespējai šo skaņas signālu palaist arī manuāli, lai pievērstu spēles tiesnešu uzmanību gadījumos, kad komandas pieprasa 1min. pārtraukumu, spēlētāju maiņu vai citos gadījumos.
 • Viens (1) paredzēts divdesmit četru sekunžu tiesnesim un tam ir automātiski jāskan pēc divdesmit četru sekunžu perioda beigām.

11.2. Abiem skaņas signāliem ir jābūt pietiekoši jaudīgiem, lai to skaņa būtu skaidri sadzirdama arī visskaļākajos spēles brīžos. Ir jābūt iespējai skaņas signāla skaļumu pieregulēt atbilstoši sporta zāles lielumam un skatītāju skaļumam. Maksimālais skaņas spiediena līmenis viena (1) metra attālumā no skaņas avota drīkst būt 120 dBA. Tiek stingri rekomendēta publiskās informācijas sistēma saitei ar sporta zāli .

 

12. Spēlētāju soda punktu indikatori.

12.1. Spēlētāju pieciem (5) soda punktu indikatoriem jābūt:

 • Baltā krāsā.
 • Ar ciparu minimālo augstumu 200mm un minimālo platumu 100mm.
 • Numurētiem no 1 līdz 5 (no 1 līdz 4 melnā krāsā un piektais (5.) sarkanā krāsā).

 

13. Komandu soda punktu indikatori.

13.1. Komandu diviem (2) soda punktu indikatoriem jābūt:

 • Sarkanā krāsā.
 • Ar ciparu minimālo augstumu 350mm un minimālo platumu 200mm.
 • Skaidri redzamiem visiem spēles dalībniekiem, ieskaitot skatītājus.
 • Lieto lai uzrādītu komandu nopelnītos soda punktus līdz pieci (5) un norādītu, ka komanda ir nonākusi soda punktu situācijā.

13.2. Var tikt izmantotas dažādas elektriskas un elektroniskas ierīces, bet tām ir jāatbilst augstāk minētajām prasīb


Uz sākumu | Uz augšu | Kontakti | Mūsu draugi Copyright © JET 2009 WEB izstrāde - Web Dienests